Баяд үүлдрийн хонийг Увс аймгийн Малчин, Хяргас, Зүүн говь,Тэс  сумуудад  үржүүлдэг.

12 сарын өмнөБаяд үүлдрийн хонийг Увс аймгийн Малчин, Хяргас, Зүүн говь,Тэс  сумуудад  үржүүлдэг.

Баяд үүлдрийн хонь

Баяд үүлдрийн хонийг Увс аймгийн Малчин, Хяргас, Зүүн говь,Тэс  сумуудад  үржүүлдэг. 
Зүс,галбир,бие цогцос: Нийт хонины 30 гаруй хувь нь хар бараан толгойтой цагаан зүстэй, Энэ үүлдрийн хонины биеийн хэсгүүд нь тэнцүүхэн хөгжсөн чийрэг бие цогцостой, тэсвэр хатуужил сайтай, хуцны 78% эм хонины 47% эвэртэй, борвио хүрэхгүй богино дугираг хэлбэрийн өөхөн сүүлтэй мах-өөх- ноосны хэвшилтэй. 
Ашиг шим:Баяд үүлдрийн хонь мах- ширүүвтэр ноосон ашиг шимтэй.Хонины намрын амьдын жин эм хонь дунджаар 56 – 58кг, эр хонь 60 – 90 кг, охин төлөг 45 – 50 кг , төлгөн хуц  51 – 55 кг. Ноосны гарц дунджаар хуцных 2.16 кг, эм хонь 1.82 кг, эр хурга  0.43 кг,  эр хонины  ахар 0.57 кг хүрдэг.


Цөм сүрэг

2017 оны 12 дугаарсарын 22-ны өдөрМалын удмын сангийн үндэсний төвийн харьяа 11 аймаг дахь цөм сүргийн салбар нэгжийн менежерүүдийн 2017 онд хийж гүйц...

Сартуул үүлдрийн хонийг Завхан аймгийн Эрдэнэхайрхан ,Алдархаан сумдад үржүүлдэг. Зүс,галбир,бие цогцос: Сартуул үүлдрийн хонь ихэвчлэн хар толгойтой...

Монгол үүлдрийн хонины цөм сүргийг Дундговь аймгийн Хулд суманд үржүүлдэг.

Говь-Алтайүүлдрийн үржлийн цөм сүргийг Говь-Алтай аймгийн Цээл,Бугат ,Тонхил сумуудад үржүүлдэг.

Байдраг үүлдрийн хонийг Баянхонгор аймгийн Эрдэнэцогт суманд цэврээр үржүүлдэг.

Сэлэнгэ үүлдрийн үхэр, Хангай үүлдрийн хонь