2017 онд Тал нутгийн цагаан үүлдрийн хонины удмын санг хамгаалах, биотехнологийн аргаар өсгөн, үржүүлэх зорилгоор хөврөл шилжүүлэн суулгах ажлыг амжилттай зохион байгууллаа2017 онд Тал нутгийн цагаан үүлдрийн хонины удмын санг хамгаалах, биотехнологийн аргаар өсгөн, үржүүлэх зорилгоор хөврөл шилжүүлэн суулгах ажлыг амжилттай зохион байгууллаа

http://mofa.gov.mn/exp/article/entry/136

LrOL6qF4gWoyhd6.jpg8nnDXWrrgwK9jug.jpgCv5Ra6SoA98zA53.jpgsJQmKoO4mQhvjRy.jpgz6IKWFUpP1jZ93t.jpg
s72niTUSm6Gs6vc.jpg

Цөм сүрэг

2017 оны 12 дугаарсарын 22-ны өдөрМалын удмын сангийн үндэсний төвийн харьяа 11 аймаг дахь цөм сүргийн салбар нэгжийн менежерүүдийн 2017 онд хийж гүйц...

Сартуул үүлдрийн хонийг Завхан аймгийн Эрдэнэхайрхан ,Алдархаан сумдад үржүүлдэг. Зүс,галбир,бие цогцос: Сартуул үүлдрийн хонь ихэвчлэн хар толгойтой...

Монгол үүлдрийн хонины цөм сүргийг Дундговь аймгийн Хулд суманд үржүүлдэг.

Говь-Алтайүүлдрийн үржлийн цөм сүргийг Говь-Алтай аймгийн Цээл,Бугат ,Тонхил сумуудад үржүүлдэг.

Байдраг үүлдрийн хонийг Баянхонгор аймгийн Эрдэнэцогт суманд цэврээр үржүүлдэг.

Сэлэнгэ үүлдрийн үхэр, Хангай үүлдрийн хонь