Малын зохиомол хээлтүүлэг
1. Малын зохиомол хээлтүүлгийн тухай 

2. Зохиомол хээлтүүлэг гэж юу вэ?

3. “ Эрүүл малд зохиомол хээлтүүлгийн ажлыг эрчимжүүлэх аян”-ы хүрээнд хийж гүйцэтгэж буй ажил үйлчилгээ

4. Малын Удмын Сангийн Үндэсний төв болон БНСУ-ын “Жи-Си-Эс” ТББ-ийн хамтын ажиллагааны хүрээнд


Цөм сүрэг

2017 оны 12 дугаарсарын 22-ны өдөрМалын удмын сангийн үндэсний төвийн харьяа 11 аймаг дахь цөм сүргийн салбар нэгжийн менежерүүдийн 2017 онд хийж гүйц...

Сартуул үүлдрийн хонийг Завхан аймгийн Эрдэнэхайрхан ,Алдархаан сумдад үржүүлдэг. Зүс,галбир,бие цогцос: Сартуул үүлдрийн хонь ихэвчлэн хар толгойтой...

Монгол үүлдрийн хонины цөм сүргийг Дундговь аймгийн Хулд суманд үржүүлдэг.

Говь-Алтайүүлдрийн үржлийн цөм сүргийг Говь-Алтай аймгийн Цээл,Бугат ,Тонхил сумуудад үржүүлдэг.

Байдраг үүлдрийн хонийг Баянхонгор аймгийн Эрдэнэцогт суманд цэврээр үржүүлдэг.

Сэлэнгэ үүлдрийн үхэр, Хангай үүлдрийн хонь