Хангай үүлдрийн хонинд зохиомол хээлтүүлэг хийсэн ажлын үр дүнгээс

1 жилийн өмнөХангай үүлдрийн хонинд зохиомол хээлтүүлэг хийсэн ажлын үр дүнгээс

Малын удмын сангийн үндэсний төвийн харьяа Булган аймгийн цөм сүргийн салбар нэгжид үржүүлж буй нарийн ноост Хангай үүлдрийн эм хонинд гүн хөлдөөсөн үрээр зохиомол хээлтүүлэг хийсэн ажлын үр дүн гарч одоогийн байдлаар 8 толгой төл хүлээн аваад байна. Нарийн ноост Хангай үүлдрийн хонь нь Булган аймгийн Бүрэгхангай суманд хаваржиж байгаа бөгөөд төвийн мэргэжилтнүүд хуваарь гарган малчны суурьт очиж төл хүлээн авахад мэргэжил арга зүйгээр ханган ажиллахаас гадна хурганы дулаан элгэвч оёж,  малчин айлд хүргээд байна.

C9aMJwFdDMccJLd.jpg7Rudle8B3eD3i2N.jpgfLaHCBdeJW0EXIl.jpg


Цөм сүрэг

2017 оны 12 дугаарсарын 22-ны өдөрМалын удмын сангийн үндэсний төвийн харьяа 11 аймаг дахь цөм сүргийн салбар нэгжийн менежерүүдийн 2017 онд хийж гүйц...

Сартуул үүлдрийн хонийг Завхан аймгийн Эрдэнэхайрхан ,Алдархаан сумдад үржүүлдэг. Зүс,галбир,бие цогцос: Сартуул үүлдрийн хонь ихэвчлэн хар толгойтой...

Монгол үүлдрийн хонины цөм сүргийг Дундговь аймгийн Хулд суманд үржүүлдэг.

Говь-Алтайүүлдрийн үржлийн цөм сүргийг Говь-Алтай аймгийн Цээл,Бугат ,Тонхил сумуудад үржүүлдэг.

Байдраг үүлдрийн хонийг Баянхонгор аймгийн Эрдэнэцогт суманд цэврээр үржүүлдэг.