AFACI-2018 Төсөл

8 сарын өмнөAFACI-2018 Төсөл

Азийн хүнс хөдөө аж ахуйн хамтын ажиллагааны санаачилга " олон улсын байгууллагаас 2018 оны 8/26-8/29 хооронд зохион байгуулж буй "Газар тариалан ,мал аж ахуйн суурь ойлголт " олон улсын сургалтанд МУСҮ төвийн Үйлдвэр технологийн албаны дарга /Н,Бархас/ оролцож байна


Цөм сүрэг

2017 оны 12 дугаарсарын 22-ны өдөрМалын удмын сангийн үндэсний төвийн харьяа 11 аймаг дахь цөм сүргийн салбар нэгжийн менежерүүдийн 2017 онд хийж гүйц...

Сартуул үүлдрийн хонийг Завхан аймгийн Эрдэнэхайрхан ,Алдархаан сумдад үржүүлдэг. Зүс,галбир,бие цогцос: Сартуул үүлдрийн хонь ихэвчлэн хар толгойтой...

Монгол үүлдрийн хонины цөм сүргийг Дундговь аймгийн Хулд суманд үржүүлдэг.

Говь-Алтайүүлдрийн үржлийн цөм сүргийг Говь-Алтай аймгийн Цээл,Бугат ,Тонхил сумуудад үржүүлдэг.

Байдраг үүлдрийн хонийг Баянхонгор аймгийн Эрдэнэцогт суманд цэврээр үржүүлдэг.